Σήμερα η πορεία διαμαρτυρίας «Ακάμας Ώρα Μηδέν»

Σήμερα στις 10:30 π.μ. θα ξεκινήσει από το Υπ. Εσωτερικών η Πορεία Διαμαρτυρίας «Ακάμας Ώρα Μηδέν». Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) σε ανακοίνωσή της σημειώνει πως στηρίζει τη συγκεκριμένη δράση, προσθέτοντας πως η πορεία διαμαρτυρίας «Ακάμας Ώρα Μηδέν» διοργανώνεται με αφορμή τις «έντονες παρασκηνιακές πιέσεις και απαράδεκτες πολιτικές παρεμβάσεις» για την άμεση έγκριση και δημοσίευση του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, το οποίο, σημειώνει, θα επιφέρει ιδιαίτερα σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τοπίο της Χερσονήσου Ακάμα.

Η πορεία διαμαρτυρίας «Ακάμας Ώρα Μηδέν» διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών και την Κίνηση Save Akamas / Save Cyprus.

Εντάθηκαν οι παρασκηνιακές πιέσεις
Σημειώνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ενταθεί οι παρασκηνιακές πιέσεις και οι πολιτικές παρεμβάσεις, ώστε να εγκριθεί με διαδικασίες «fast-track» το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, όπως αυτό έχει υποβληθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Πολεοδομικό Συμβούλιο.

«Το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα προωθεί τη διάσπαρτη δόμηση και την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, μέσα από τις πολιτικές ανέγερσης μεμονωμένης κατοικίας και επισκέψιμου αγροκτήματος, τη χωροθέτηση τριών περιοχών εξειδικευμένων αναπτύξεων κοντά στα Φαράγγια της Ανδρολίκου, τους Βράχους της Ίνειας και τα Φαράγγια των Αρόδων και του Κάθικα, καθώς και τη δημιουργία νέας Λατομικής Ζώνης στα Φαράγγια της Ανδρολίκου και νέας Τουριστικής Ζώνης στους Βράχους της Ίνειας», προστίθεται. Και όλα αυτά, σημειώνεται, «παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες πρόνοιες έχουν απορριφθεί ήδη από τη γνωμάτευση που εξέδωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Οκτώβριο 2021 και θα επιφέρουν σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της Χερσονήσου Ακάμα»

dialogos

Related posts

Leave a Comment